Now showing items 1-10 of 10

  • Frézovací zařízení na kmeny vánočních stromků 

   Author: Wimmer Lukáš; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení frézy kmenů pro vánoční stromky. V úvodu je zpracován současný stav problematiky frézování. Dále se práce věnuje návrhu konstrukce stroje, volbě pohonu stroje a ...
  • Konstrukční návrh zvedací plošiny 

   Author: Dušek Jakub; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení zvedací plošiny s nůžkovým mechanismem s rozměrem pracovní plošiny 1700 x 1000 mm, nosností 500 kg a výškou zdvihu 2000 mm. Práce obsahuje další možnosti realizace ...
  • Návrh brzdného mechanismu zkušebního zařízení 

   Author: Martin Procházka; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce se věnuje návrhu brzdného mechanismu pro vozík zkušebního zařízení pro testování bezpečnostních prvků v automobilech. Práce obsahuje rešerši použitelných prvků brzdných mechanismů, návrh brzdného ...
  • Návrh osobního výtahu. 

   Author: Kovář Martin; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato práce ve svém úvodu obecně rozebírá možnosti kontrukčního řešení výtahu a popis běžně užívaných komponent. Dále obsahuje základní návrh konkrétního elektrického osobního výtahu. Práce je zaměřena zejména na návrh ...
  • Návrh pohonu nástupního pásu lyžařské lanovky 

   Author: Stehlík Vojtěch; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem bakalářské práce je návrh pohonu nástupního pásu lyžařské lanovky. V teoretické části je popsána historie lanovek a funkce nástupních pásů. Praktická část je věnována návrhovým výpočtům jednotlivých komponent pohonu ...
  • Návrh programu pro výpočet kuželového soukolí 

   Author: Laxová Šárka; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Tato práce se především zaobírá vytvořením nástroje pro výpočet Kuželového soukolí v programu Microsoft Excel. Účelem tohoto nástroje je rychlé a informativní zjištění geometrických hodnot a parametrů tohoto soukolí. V ...
  • Návrh srážkoměru ERGS 2500 

   Author: Krejčí Jan; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce pojednává o návrhu zařízení určenému k měření dešťových srážek nazvaného ERGS 2500. Teoretickou část práce tvoří rešerše současné problematiky detekce dešťových srážek, dále práce popisuje výrobu a funkčnost ...
  • Návrh šikmé schodišťové plošiny pro vozíčkáře 

   Author: Dolejš Jaroslav; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá průzkumem stávajících řešení šikmých schodišťových plošin. V praktické části je pak proveden vlastní návrh některých částí plošiny a pohonného ústrojí podložený výpočty.
  • Návrh vstřikovací formy 

   Author: Schön Radek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se zabývá navrhováním a konstrukcí vstřikovacích formy na plasty. Dále se tu řeší zaformování výlisku, vyhazování výlisku, temperace, odvzdušnění a vstřikovací systém formy. Součástí práce jsou základní výpočty, ...
  • Speciální převodovka pro pohon lanového kotouče 

   Author: Polák David; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Mossóczy Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá postupem návrhu vodorovného vozíkového dopravníku na kontejnery a konstrukcí převodového mechanismu pro tento dopravník. Nejdříve se zabývá rešerší nákladní tramvajové dopravy. Následně je ...