Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh převodovky pro pohon elektrického longboardu 

   Author: Martin Dvořák; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Teoretická část práce se zabývá druhy pohonů elektrických longboardů, druhy ozubení a možnostmi 3D tisku ozubení. Praktická část se zabývá návrhem a realizací pohonu elektrického longboardu ozubenými koly, vyrobenými metodou FDM.
  • Návrh variátorové převodovky pro motorový skútr 

   Author: Martin Dvořák; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Štoček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Rešeršní část práce shrnuje používané typy převodovek. Praktická část se zabývá návrhem variátorové převodovky pro motorový skútr, zahrnující dimenzování a kontrolní výpočty.