Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh automatického čističe česlí malé vodní elektrárny 

   Author: Petr Nejedlý; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Machač Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí automatického čističe jemných česlí malé vodní elektrárny. V úvodu je představen princip a důvod použití čističů. Dále je provedena rešerše a popis jednotlivých druhů. ...
  • Návrh konstrukce ropné pumpy 

   Author: Machač Martin; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Klíma Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-15)
   Tato práce je zaměřena na konstrukci ropné pumpy a způsobů získávání ropy. První část práce je věnována teorii o způsobu získávání ropy a rozdělení konstrukcí ropných čerpadel. Druhá část je výpočtová, zaměřená na vybrané ...