Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh pohonu nákladní zdvihací plošiny 

   Author: Mašín Jiří; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu nákladové zdvihací plošiny. Obsahuje stručnou rešerši na téma zdvihacích plošin a základní kinematické, dynamické a pevnostní výpočty pohonu a částí plošiny.