Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh bezbariérové schodišťové plošiny pro hendikepované osoby bydlící v rodinných domech 

   Author: Lyzak Mark; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem schodišťové plošiny pro hendikepované osoby. Teoretická část je věnována analýze trhu schodišťových plošin a dále návrhem nové konstrukční varianty plošiny včetně návrhu jejího pohonu ...