Now showing items 1-18 of 18

  • Dimenzování ložisek pojezdového ústrojí 

   Author: Betínsky Michal; Supervisor: Lopot František; Opponent: Dufala Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Cieľom mojej práce je na základe zadaných parametrov a kritickej situácie vypočítať zaťaženie ložísk nosných kolies. Podľa zaťaženia skontrolovať momentálne používané ložisko a poprípade navrhnúť vlastné ložisko. Výsledkom ...
  • Koncepční návrh živého květinového obrazu 

   Author: Adámek Michal; Supervisor: Lopot František; Opponent: Zámyslický Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
   S rostoucí technizací společnosti a koncentrováním velkého počtu lidí do městských aglomerací, ve kterých pak zbývá čím dál méně prostoru pro zeleň, dochází postupně k potřebě tento nedostatek kompenzovat. Vzniká tak mimo ...
  • Konstrukce nových dílů pro permanentní modely stavebnice LEGO 

   Author: Kubíček Ondřej; Supervisor: Lopot František; Opponent: Andruš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukce sportovního vozíku pro multipně postižené dětí 

   Author: Slabodeniuk Kseniia; Supervisor: Lopot František; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Práce se věnuje problematice pohybově mobility postižených dětí a technických prostředků a její řešení. Jednoduchá řešení, která jsou dostatečně robustní, ale přitom nenapadně, významným způsobem zvyšují kvalitu života ...
  • Mechanismus skládaných posuvných vrat 

   Author: Hodek Tomáš; Supervisor: Lopot František; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modernizace mikrotesteru pro jedno a dvoufotonovou mikroskopii 

   Author: Iška Marek; Supervisor: Lopot František; Opponent: Kubový Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh tenzometrického čidla pro zařízení, které bude použito v laboratoři pro biomechaniku extrémních zátěží na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Zařízení primárně ...
  • Napínací stanice pro kalibraci a záběh válečkových řetězů 

   Author: Hanuš Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Pospíchal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh dvouosého trhacího zařízení 

   Author: Jan Brajer; Supervisor: Lopot František; Opponent: Vondrasek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce dvouosého trhacího zařízení. Zařízení je příslušenstvím mikroskopu Lecia Dmi8, s objektivem Leica HC PL APO 20x/0.75 IMM CORR CS2
  • Návrh geometrie rámu horského kola 

   Author: Turek Oskar; Supervisor: Lopot František; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem geometrie rámu horského kola. Nejprve se věnuje teoretickým vlivům prvků na jízdu. V dalších částech je pojednáno o materiálech rámů kol a o komponentech s vlivem na geometrii. V zásadní ...
  • Návrh inovativního konstrukčního řešení tréninkových cyklistických válců 

   Author: Dušek Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pohonu pojezdu kočky mostového jeřábu 

   Author: Ševčík Marcel; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-08-25)
   Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem pojezdového mechanismu kočky mostového jeřábu o nosnosti 2000 kg. Práce obsahuje návrh a výpočet pojezdu, výpočet pojezdových kol a výpočet převodovky. Práce je doplněna výkresem ...
  • Návrh povýrobního zásobníku hotových dekoračních skel 

   Author: Ehmig Adam; Supervisor: Lopot František; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh transportního prvku pro dopravník na výkovky 

   Author: Čejka Vojtěch; Supervisor: Lopot František; Opponent: Jindřichovský Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou dopravy horkých výkovků v automatizovaném kovárenském povozu, který je v úvodní části práce detailně představen se všemi specifiky, se kterými je třeba se při konstruování dopravníků ...
  • Řešení výkonnosti šnekového dopravníku 

   Author: Chroust Michal; Supervisor: Lopot František; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Tato práce pojednává o problematice dopravy uhlí do tepláren a v teplárnách. Obsahuje seznámení s klasifikací sypkých materiálů, stručný přehled dopravníků používaných v teplárenství a způsobů dopravy uhlí do tepláren. ...
  • Simulátor pro životnostní zkoušky aktuátoru VTG turba 

   Author: Zelinka Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Cílem bakalářské práce je návrh simulátoru zatížení hřídele pro životnostní zkoušky aktuátoru VTG turba ve spolupráci se zadavatelem tématu firmou BOSCH spol. s.r.o. Podmínkou je dodržení vnějších rozměrů simulátoru a ...
  • Stínící dveře kalibrační laboratoře 

   Author: Řáda Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Chmelař Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Předmětem práce je návrh stínících dveří kalibrační laboratoře a to včetně výrobní výkresové dokumentace s přímou vazbou na praxi.
  • Testovací stand pro životnostní zkoušku drážkování hřídele reduktoru leteckého motoru 

   Author: Hermann Denis; Supervisor: Lopot František; Opponent: Biganovský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-24)
   Předmětem bakalářské práce je návrh úpravy testovacího standu pro životnostní zkoušku drážkování torzního hřídele reduktoru leteckého motoru. Upravený stand se má co možná nejvíce přiblížit provozním podmínkám tohoto ...
  • Zástavba podlahového dopravníku do sériově vyrábeného zemědělského návěsu 

   Author: Štěpka Martin; Supervisor: Lopot František; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)