Now showing items 1-1 of 1

  • Zařízení pro vyprazdňování kontejnerů 

   Author: Jung Patrik; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout zařízení, které bude sloužit k vyklápění kontejnerů s odpadky. V práci jsem se tedy zabýval tím, jaké zařízení bude vhodné pro zvedání kontejnerů. Pro můj vybraný typ jsem vypočítal ...