Now showing items 1-12 of 12

  • Design of a Belt Conveyor System Drive 

   Author: Derikvand Zahra; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Malý Pavel
   The Bachelor thesis presents the way to design an effective drive for a belt conveyor aimed to transfer gravel. First it is described major objectives of conveyor application and its types. Next is the belt conveyor ...
  • Konstrukční návrh pohonu mostového jeřábu 

   Author: Ladislav Kočár; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Tématem bakalářské práce je návrh zdvihového mechanismu mostového jeřábu. Teoretická část práce je věnována rozdělení jeřábů, popisu jednotlivých prvků a základním konstrukčním řešením. V analytické části je proveden samotný ...
  • Návrh a optimalizace hydraulického okruhu zemědělského stroje 

   Author: Kovář Martin; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Kubín Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Cílem této bakalářské práce je vlastní návrh, srovnání se současným a následná optimalizace hydraulického okruhu zemědělského stroje. Práce dále obsahuje stručný popis zemědělského stroje a obecné seznámení s hydraulickými obvody.
  • Návrh pásového dopravníku pro přepravu nehomogenního sypkého materiálu 

   Author: Mládek Karel; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh konstrukčního řešení pásového dopravníku pro přepravu sypkého odpadového materiálu. Práce obsahuje rozbor a popis jednotlivých částí dopravníku. Součástí je také volba pohonu bubnu ...
  • Návrh plastové násypky zásobníku hnojiva 

   Author: Rozínek Jiří; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Vondřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   V práci je proveden návrh plastového zásobníku na hnojivo pro zemědělský stroj na přihnojování a setí meziplodin. Násypka je navrhována jako náhrada za současnou ocelovou a to s ohledem na jiný konstrukční materiál, jinou ...
  • Návrh pohonu dvouhřídelové drtičky odpadu 

   Author: Radechovský Milan; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   Cílem této bakalářské práce je konstrukční návrh pohonu pro dvouhřídelovou drtičku odpadů. Součástí budou návrhové a kontrolní výpočty vybraných částí, včetně vybrané 2D, 3D dokumentace.
  • Návrh pohonu otáčivé lávky kruhové usazovací nádrže ČOV 

   Author: Bárta Jan; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce pohonu otáčivé lávky dosazovací nádrže čističky odpadních vod, včetně návrhu převodovky a uložení otáčivé lávky uprostřed nádrže. První a druhá část bakalářské práce je věnována ...
  • Návrh pohonu visuté lanové dráhy 

   Author: Hanyš Ondřej; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato práce pojednává o lanových drahách, typech ocelových lan a způsobech mazání převodovek. Hlavní částí je návrh pohonu (převodovky) vyhovujícího podmínkám zadané visuté lanové dráhy.
  • Návrh výsevního ústrojí pro přesné setí 

   Author: Čermák Vojtěch; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Brodský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce pojednává o způsobech přesného setí a jejich aplikaci při setí hustě setých obilovin (konkrétně pšenice, žito, ječmen, oves a jejich mezidruhoví kříženci). Cílem práce je koncepční návrh secí jednotky, která by ...
  • Optimalizace průmyslové převodovky pro těžký průmysl typ K1-450Fa 

   Author: Kujan Lukáš; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-20)
   Primární náplní této bakalářské práce je optimalizovat váhu dvoustupňové převodovky pro těžký průmysl. Návrh převodovky je proveden v programu KissSoft a porovnán s výsledky vypočtenými analyticky. Součástí práce je 3D ...
  • Úchopná hlavice pro nehomogenní sypké materiály 

   Author: Horčík Martin; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-09)
   Výstupem z dalšího textu je návrh možného řešení úchopné hlavice poháněné pohybovým šroubem. Byla dohledána možná alternativní řešení tvaru a kinematiky sestavy již existujících úchopných hlavic. Následně byl proveden návrh ...
  • Zařízení pro vyprazdňování kontejnerů 

   Author: Jung Patrik; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout zařízení, které bude sloužit k vyklápění kontejnerů s odpadky. V práci jsem se tedy zabýval tím, jaké zařízení bude vhodné pro zvedání kontejnerů. Pro můj vybraný typ jsem vypočítal ...