Now showing items 1-6 of 6

  • Návrh mechanického automobilového zvedáku 

   Author: Sluka Pavel; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Houkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-16)
   Tato bakalářská práce se týká návrhu automobilového mechanického zvedáku. Zvedák je navržen pro snadnou montáž a demontáž. Pohybový šroub je zavěšen a není namáhán na vzpěr. V příloze je vymodelován celý automobilový zvedák ...
  • Návrh pohonu dehydrátoru písku 

   Author: Dvořák Filip; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Houkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-10)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout pohon dehydrátoru písku. Práce obsahuje rešerši dané problematiky, návrhové a kontrolní výpočty. K této práci byl vytvořen 3D model dvoustupňové převodovky a dehydrátoru písku včetně ...
  • Návrh pohonu lanového kotouče výtahu 

   Author: Nádherný Martin; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Houkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Cílem této práce je navrhnout pohon lanového kotouče výtahu. Součástí pohonu je dvoustupňová převodovka. Na hřídeli lanového kotouče je umístěna bezpečnostní brzda. V textu je navržena a popsána celková koncepce pohonu a ...
  • Návrh pohonu šnekového transpotéru 

   Author: Kindermann Jan; Supervisor: Houkal Jiří; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh pohonu zvedacího mechanismu jezové klapky 

   Author: Skuhrovec Aleš; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Houkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem části pohonu jezové klapky. Kde u pohonu stávající jezové klapky, tvořeného elektromotorem koaxiální převodovkou, kuželovou převodovkou, je požadavek na výměnu elektromotoru a koaxiální ...
  • Návrh zahradního drtiče ovoce pro domácí použití 

   Author: Pól Jan; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Houkal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato bakalářská práce referuje o dosavadních drtičích na českém trhu. Dále se věnuje návrhu drtiče na tvrdé ovoce a pevnostním výpočtům s tím spojených. V závěru je uvedena i přibližná cenová bilance.