Now showing items 1-13 of 13

  • Analýza pevnostního výpočtu předepjatých šroubových spojů s využitím dostupného výpočtového SW a metody MKP 

   Author: Monika Blaškovičová; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou výpočtů předepjatých šroubových spojů. Je zde popsán postup při návrhu, který se vyučuje na FS ČVUT v Praze v rámci předmětu Části a mechanismy strojů 1. Tento postup je ...
  • Návrh aspirační skříně pro odlučování slupek olejnatých semen 

   Author: Jan Kollarczyk; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Hlavním cílem této práce je zkonstruovat stroj, který by byl na základě principu proudění vzduchu v trubici schopný oddělovat dvě složky s různými fyzikálními vlastnostmi. V tomto případě by aspirační skříň měla zajistit ...
  • Návrh automatického čističe česlí malé vodní elektrárny 

   Author: Petr Nejedlý; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Machač Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí automatického čističe jemných česlí malé vodní elektrárny. V úvodu je představen princip a důvod použití čističů. Dále je provedena rešerše a popis jednotlivých druhů. ...
  • Návrh hydraulického dílenského lisu 

   Author: Ladislav Malina; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Rešerše shrnuje přehled lisů na trhu a rozděluje lisy dle konstrukce. Praktická část se zabývá samostatným návrhem dílenského lisu.
  • Návrh konstrukce jedno-sloupového zvedáku 

   Author: Divok Michal; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem jednosloupového automobilového zvedáku. Obsahem teoretické části je rozdělení sloupových zvedáků podle pohonu a podle počtu sloupů. V praktické části jsou provedeny potřebné návrhové ...
  • Návrh konstrukce spojovacího mostu s kolejnicí vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Stěhule Jakub; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření koncepčního řešení spojovacího mostu, který je součástí manipulačního vozíku pro přesun kontejneru. Součástí práce je koncepční řešení, základní návrhové výpočty a vytvoření ...
  • Návrh konstrukce zdvihacího zařízení vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Volf Vojtěch; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce zdvihacího zařízení. Zařízení je součástí vozíku pro přesun kontejnerů, který byl rozpracován skupinou K5 v rámci projektu SKOTRANS.
  • Návrh mechanizmu pro automatické otevírání dveří kontejneru 

   Author: Fabíni Marek; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Bakalářská práce přináší konstrukční návrh mechanizmu pro automatické otevírání dveří kontejneru a návrh jednokřídlých vysouvacích čelních dveří kontejneru s možností duálního otevírání. V úvodu práce je rozebrána zásadní ...
  • Návrh pohonu svislých vrat 

   Author: Daniel Németh; Supervisor: Češpíro Zdeněk; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Rešeršní část práce shrnuje používané varianty vrat. Praktická část se zabývá návrhem převodovky, návrhem vrat a následným spojením převodovky s garážovými vraty.
  • Návrh příčného vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Ježek Martin; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na rozvinutí návrhu konceptu konstrukčního řešení příčného vozíku, který je součástí stroje pro přesun kontejnerů. Samotná práce navazuje na koncepční práce kolegů zabývajících se zbývajícími ...
  • Návrh sedmé osy pro průmyslového robota s menší nosností 

   Author: Vojtěch Paťha; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Rachač Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem práce je navrhnout konstrukční řešení a vytvořit 3D model sedmé osy robota. V teoretické části práce je uveden přehled průmyslových robotů s jejich základními parametry vhodných pro implementaci na sedmou osu. Hlavní ...
  • Návrh vhazovací šachty kontejnerů s možností vážení odpadu 

   Author: Lukáš Marek; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce popisuje návrh vhazovací šachty podzemních kontejnerů s možností vážení odpadu. V úvodu práce jsou představeny problémy pojící se s vyhazováním a tříděním odpadu. Rovněž je vysvětlen princip podzemních ...
  • Návrh zařízení pro otáčení kontejnerů 

   Author: Nápravník Karel; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh zařízení pro otáčení kontejneru. V úvodu práce je uvedena rešerše, která popisuje problematiku technologických postupů a nakládání s SKO ve městě Praha. Práce dále řeší návrh ...