Now showing items 1-1 of 1

    • Návrh pohonu neseného překopávače kompostu 

      Author: Havlíček Martin; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Čejka Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
      Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh pohonu neseného překopávače kompostu. V úvodu práce je uvedena rešerše, která popisuje problematiku technologických postupů zpracování kompostu. Práce dále řeší návrh pohonu ...