Now showing items 1-8 of 8

  • Návrh dávkovacího zařízení pro aplikaci dvousložkového lepidla 

   Author: Eva Jančíková; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   První část práce se věnuje problematice volby vhodných adhesiv pro lepení plastů a rešerši možných lepidel a dávkovacích zařízení vyskytujících se na trhu. Druhá část se zabývá vlastním návrhem a konstrukcí dávkovacího ...
  • Návrh hydraulického válce nůžkového zvedáku pro osobní auto 

   Author: Pavel Šťastný; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh hydraulického válce (hydromotoru) nůžkového zvedáku a návrh jeho pohonu pro zdvih osobního auta do hmotnosti tří tun. Obsahem je návrh konstrukce nůžkového mechanismu následovaný ...
  • Návrh kolejového elektromotorického přestavníku 

   Author: Lukáš Fara; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozborem jednotlivých konstrukčních řešení kolejových přestavníku. V dané problematice jsem analyzoval základní technické parametry kolejových přestavníků a rozebral jsem nejpoužívanější ...
  • Návrh konstrukce mostového jeřábu 

   Author: David Půlpán; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce mostového jeřábu. V teoretické části se práce zabývá rozdělením jeřábů, popisem jednotlivých částí a rešerší konstrukčních řešení. V praktické části jsou provedeny návrhové ...
  • Návrh manipulační plošiny pro svislou dopravu dvoustopých vozidel a jiných břemen. 

   Author: Daniel Rusz; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zvedací plošiny pro přepravu dvoustopých vozidel a jiných břemen. V první části je uvedena rešerše zařízení, které jsou dostupné na trhu. Princip jejich funkce a konstrukce. Další část ...
  • Návrh manipulátoru pro testování listových pružin 

   Author: Kristina Bittmannová; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Ukašíková Milada
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-19)
   Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh manipulátoru k lince na speciální kompozitové listové pružiny firmy Mubea. Úvod práce se zaměřuje na rešerši, která zahrnuje základní informace o firmě Mubea, základy ...
  • Návrh nůžkového zvedáku pro zásobování obchodů 

   Author: Ondřej Pecka; Supervisor: Štoček Ondřej; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh nůžkového zvedáku pro zásobovaní obchodů. V teoretické části bakalářské práce je rešerše zaměřená na běžně používá konstrukční řešení nůžkových zvedáků a mechanismů, včetně jejich ...
  • Návrh pohonu neseného překopávače kompostu 

   Author: Havlíček Martin; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Čejka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato bakalářská práce obsahuje konstrukční návrh pohonu neseného překopávače kompostu. V úvodu práce je uvedena rešerše, která popisuje problematiku technologických postupů zpracování kompostu. Práce dále řeší návrh pohonu ...