Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh pohonu visuté lanové dráhy 

   Author: Hanyš Ondřej; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Páša Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato práce pojednává o lanových drahách, typech ocelových lan a způsobech mazání převodovek. Hlavní částí je návrh pohonu (převodovky) vyhovujícího podmínkám zadané visuté lanové dráhy.