• Analýza namáhání podélných lamel konvektorů 

   Autor: Šafařík Vojtěch; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá krycími mřížemi konvektorů a jejich namáháním. Zaprvé je zpracována rešerše problematiky pochozích konvektorů a jsou zmapovány jednotlivé typy mříží dostupných na trhu v ČR a v zahraničí. ...
  • Analýza samotvářecích šroubů v plastových spojích 

   Autor: Stehlík Hynek; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato bakalářská práce zkoumá části momentové charakteristiky samotvářecích šroubů pro použití v automobilovém průmyslu. Rozčleňuje proces šroubování na dílčí fáze (zavedení břitu, šroubování, předepínání) a ty podrobuje ...
  • Návrh rotorové hlavy vírníku 

   Autor: Malátková Petra; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-18)
   Vírník je létající stroj těžší vzduchu s rotující nosnou plochou. Oproti vrtulníku potřebuje pro vytvoření vztlakové síly proudění skrz rotor, které je vyvolané dopředným pohybem. Nejdůležitější částí z hlediska konstrukce ...
  • Návrh skladu pro uskladnění pneumatik 

   Autor: Čížek Adam; Vedoucí práce: Cézová Eliška; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce se zabývala navržením pojízdných regálů pro uskladnění pneumatik a problematikou s tím spojenou. Na začátku práce byla rešerše možných typů regálu. Následně byl proveden kontrolní výpočet rámů na pneumatiky ...
  • Technické řešení oddělení zásobníku paliva od spalovacího prostoru v automatickém kotli na hnědé uhlí 

   Autor: Rajtmajer Miroslav; Vedoucí práce: Kanaval Jan; Oponent práce: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh nového technického řešení šoupátkového mechanismu pro automatické dávkování paliva ze zásobníku do spalovacího prostoru kotle na tuhá paliva firmy Ekoefekt a.s. V teoretické rovině se ...