• Návrh konstrukce manipulačního vozíku pro přesun kontejnerů 

      Autor: Buzek Adam; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Dynybyl Vojtěch
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
      Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce manipulačního vozíku pro přesun kontejnerů. Tento vozík je součásti řešení projektu SKOTRANS.