Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konstrukce manipulačního vozíku pro přesun kontejnerů 

   Author: Buzek Adam; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce manipulačního vozíku pro přesun kontejnerů. Tento vozík je součásti řešení projektu SKOTRANS.