• Návrh proudového motoru pro RC modely 

      Autor: Budínský Adam; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Dub Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
      Tato práce je zaměřena na návrh proudového motoru pro RC modely. Na začátku práce je vypracována rešerše a popis principu funkce proudových motorů. Hlavní částí práce je výpočtová, kde je podrobně popsán výpočet kompresoru ...