Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh pohonu sklepního výtahu 

   Author: Pěnička Radek; Supervisor: Bečka Jan; Opponent: Hanousek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout pohon sklepního výtahu pro dopravu zboží ze suterénu do úrovně terénu. Výtah bude instalován uvnitř budovy (průjezdu). Pro získání přehledu je třeba provést rešerši v oblasti sklepních ...
  • Návrh rekonstrukce pohonu sklepního výtahu 

   Author: Pokorný Jan; Supervisor: Bečka Jan; Opponent: Hanousek David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pohonu sklepního výtahu. Obsahuje stručnou rešerši na téma zdvihacích plošin a základní kinematické, dynamické a pevnostní výpočty pohonu a částí plošiny.