Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh kótovacího a tolerančního řetězce montované konstrukce 

   Author: Baláž Matej; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kříbala Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Táto bakalárska práca objasňuje, akými spôsobmi môžeme tolerovať súčasti, ako môžeme riešiť rozmerové reťazce, ktoré vznikajú ich spojením. Ďalej sa zaoberá delením rozmerových reťazcov. V ďalšej časti sa práca zaoberá ...