• Návrh nového typu labyrintu pro rychloběžnou převodovku 

      Autor: Babor Adam; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Petr Karel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-05)
      Obsahem této bakalářské práce je rešerše možných řešení utěsnění průmyslových převodovek a využití získaných poznatků k návrhu nového typu labyrintového těsnění. Zadavatelem bakalářské práce je firma Wikov Gear a zadání ...