Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh pohonu otáčivé lávky kruhové usazovací nádrže ČOV 

   Author: Bárta Jan; Supervisor: Křička Jaroslav; Opponent: Janda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce pohonu otáčivé lávky dosazovací nádrže čističky odpadních vod, včetně návrhu převodovky a uložení otáčivé lávky uprostřed nádrže. První a druhá část bakalářské práce je věnována ...