• Návrh pohonu otáčivé lávky kruhové usazovací nádrže ČOV 

      Autor: Bárta Jan; Vedoucí práce: Křička Jaroslav; Oponent práce: Janda Martin
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce pohonu otáčivé lávky dosazovací nádrže čističky odpadních vod, včetně návrhu převodovky a uložení otáčivé lávky uprostřed nádrže. První a druhá část bakalářské práce je věnována ...