• Koncepční návrh živého květinového obrazu 

      Autor: Adámek Michal; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Zámyslický Luděk
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-17)
      S rostoucí technizací společnosti a koncentrováním velkého počtu lidí do městských aglomerací, ve kterých pak zbývá čím dál méně prostoru pro zeleň, dochází postupně k potřebě tento nedostatek kompenzovat. Vzniká tak mimo ...