Show simple item record

Urbanism of mountain recreational regions

dc.contributor.advisorKaplan Ivan
dc.contributor.authorZrnová Lucie
dc.date.accessioned2014-07-09T00:05:44Z
dc.date.available2014-07-09T00:05:44Z
dc.date.issued2014-07-09
dc.date.submitted2014-07-09 02:00:05.0
dc.identifier185379145605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/30670
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá problematikou horských rekreačních regionů v České republice a v Evropě, zejména v alpských zemích z pohledu urbanismu a územního plánování. Stěžejní částí práce je případová studie a srovnávací analýza vybraných konkrétních rekreačních regionů. Rozborem vybraných lokalit a jejich vzájemným porovnáním lze zjistit, jejich odlišnosti a posoudit, které z nich jsou dány přírodními podmínkami a které lze ovlivnit plánováním rozvoje regionu. Zejména porovnání českého rekreačního regionu, kterým je naše nejvyšší pohoří Krkonoše, s vybranými alpskými oblastmi přináší možné směry rozvoje rekreace v českých horách. Studie mimo jiné posuzuje rozdíly mezi českými horami a Alpami, z nichž některé brání stejnému charakteru rozvoje, ale jiné mohou být naopak přínosem.
dc.description.abstractThe thesis is focussed on the topic of mountain recreational regions in Czech republic and Europe, especially in alpine states, from the point of view of urban and territorial planning. Tha main part of the work is a case study and comparative analysis of selected mountain recreational regions. The analysis of selected regions and their comparison is the way how to find out their differences and to distinguish which of them are given by natural conditions and which can be influenced by regional development planning. Especially comparison of Czech mountain recreational region, which is Czech highest ridge called Krkonose, with selected alpine regions brings potentials of the development of recreation in Czech mountains. The study includes also an assessment of the differences between Czech mountains and the Alps. Some of them makes difficulties in the development, others are advantages.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectúzemní plánování, rekreační regiony, horské regiony, territorial planing, recreational regions, mountain regionscze
dc.titleUrbanistická problematika horských rekreačních regionů
dc.titleUrbanism of mountain recreational regionseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2014-07-09T00:05:44Z
dc.date.accepted2014-06-19 00:00:00.0
dc.contributor.refereeHorký Ivan
dc.description.departmentkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record