Now showing items 1-2 of 1

    modelling,flexible structure,piezo-actuators,system identification,state space,structure reduction,Eigensystem Realization Algorithm,natural frequency (1)
    modelování,poddajná soustava,piezoaktuátory,experimentální identifikace,stavový popis,redukce dynamického systému,Eigensystem Realization Algorithm,vlastní frekvence (1)