Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza vlivu velikosti dříku na napjatost v proximálním femuru 

   Author: Ondřej Zoufalý; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem velikosti dříku na napjatost v proximálním femuru. V teoretické části je práce zaměřena na současnou problematiku krátkých dříků. Ve výpočetní části je zhodnoceno chování kosti a ...