Now showing items 1-1 of 1

  • Zjišťování mechanických vlastností elastomeru pomocí nanoindentace 

   Author: Matouš Karabina; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Novák Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá zjišťováním mechanických vlastností elastomeru pomocí nanoindentační zkoušky. Cílem této práce je vyhodnocení a porovnání mechanických vlastností dvou vzorků elastomeru. V teoretické části ...