Now showing items 1-1 of 1

  • Numerická simulace řezání dřeva řetězovou pilou 

   Author: Michal Kocourek; Supervisor: Nesládek Martin; Opponent: Kukla Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá kalibrací materiálového modelu bukového dřeva s použitím realistických materiálových vlasností v programu LS Dyna pro simulace metodou konečných prvků. Vlastosti byly nalezeny v literatuře ...