Now showing items 1-1 of 1

  • Inverzní dynamická úloha robotického ramena pro účely jeho řízení metodou ,,Computed torques" 

   Author: Volf Tomáš; Supervisor: Šika Zbyněk; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-21)
   Cílem bakalářské práce je kinematická a dynamická analýza robotické paže. Pro zjištění polohy, rychlosti a zrychlení jsem použil program K-řešič, který využívá Newtonovy metody. Pro stanovení pohybových rovnic robotické ...