Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vlivu velikosti dříku na napjatost v proximálním femuru 

   Author: Ondřej Zoufalý; Supervisor: Vodička Jan; Opponent: Goldmann Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem velikosti dříku na napjatost v proximálním femuru. V teoretické části je práce zaměřena na současnou problematiku krátkých dříků. Ve výpočetní části je zhodnoceno chování kosti a ...
  • Mechanické vlastnosti aortální chlopně 

   Author: Vodička Jan; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Kronek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá biomechanikou aortální chlopně a jejích náhrad. Ke komplexnímu pochopení jejich mechanických vlastností vychází z anatomie, fyziologie a patofyziologie oběhového systému a na základě toho ...