Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv zásaditého prostředí na mechanické vlastnosti silikonového kaučuku 

   Author: Veronika Drátovská; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Chlup Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem zásaditého prostředí na mechanické vlastnosti silikonového kaučuku a ABS plastu. Teoretická část popisuje strukturu a vlastnosti polymerů. Experimentální část práce zahrnuje: přípravu ...