Now showing items 1-1 of 1

  • Konstitutivní modelování nelineárně pružného chování pryže 

   Author: Lucie Roubalová; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Tichý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstitutivním modelováním vybraných vzorků pryže, Tyto vzorky jsou vytvořeny z membrány kruhového průřezu z EPDM a SBR materiálu, které mají odlišné materiálové parametry. V první části ...