Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti monitorování kompozitních konstrukcí s využitím elektrické vodivosti uhlíkových vláken 

   Author: Petr Uksa; Supervisor: Dvořák Milan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Tato práce se zaměřuje na problematiku monitorování stavu konstrukcí (Structure Health Monitoring, dále jen SHM). Zkušební vzorky jsou v této práci vyrobeny z uhlíkového kompozitu a pro SHM se využívá elektrických vlastností ...