Now showing items 1-2 of 2

  • Vliv různých režimů provozu turbodmychadla na očekávané únavové poškozování 

   Author: Broulim David; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Jurenka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-13)
   Bakalářská práce popisuje výpočetní cestu z hlediska únavové predikce na provozních záznamech ČZ a.s. Stejnou cestou analyzuje provozní záznamy agentury EPA. Výstupem práce je únavová analýza konkrétní konfigurace turbínového ...
  • Vliv středního napětí na trvalou pevnost a životnost 

   Author: Vízková Ivona; Supervisor: Papuga Jan; Opponent: Růžička Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-26)
   Hlavním cílem této práce bylo zhodnocení vlivu střední hodnoty napětí na únavové chování materiálů. V práci byly popsány oblasti únavy a základní analytické předpisy Wöhlerovy křivky. Pozornost byla především věnována ...