Now showing items 1-1 of 1

  • Kalibrace parametrů modelu cyklické plasticity 

   Author: Jiří Halamka; Supervisor: Španiel Miroslav; Opponent: Kuželka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá kalibrací parametrů Chabocheova modelu podle tvaru hysterezních smyček deformačně zatěžovaného materiálu. Teoretická část práce je věnovaná potřebným znalostem k odvození rovnice Chabocheova ...