Now showing items 1-1 of 1

  • Model záběru čelního evolventního ozubení pro dynamické simulace 

   Author: Jan Uhlíř; Supervisor: Neusser Zdeněk; Opponent: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Tato práce se zabývá modely záběru čelního evolventního ozubení pro dynamické simulace. Kromě shrnutí základních poznatků o ozubení a vybraných publikací zabývajících se danou problematikou prezentuje práce i dva vytvořené ...