Now showing items 1-1 of 1

  • Napěťová analýza přeplátovaných lepených spojů 

   Author: Jan Němeček; Supervisor: Novotný Ctirad; Opponent: Mareš Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Práce se zabývá napěťovou analýzou přeplátovaných lepených spojů. Na základě analýzy jsou odvozeny diferenciální rovnice pro průběh napětí v adhezivu. Je provedeno analytické a numerické řešení. Práce se dále zabývá možnostmi ...