Now showing items 1-1 of 1

  • Model a řízení kinematiky typu DOBOT 

   Author: Jan Hrnčíř; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Bakalářská práce se zaobírá řízením existující kinematiky typu Dobot. Je rozdělena do čtyř částí. V první části byla provedena rešerše používaných kinematických struktur a jejich rozdělení. Druhá část pojednává o zařazení ...