Now showing items 1-1 of 1

  • Dělící CNC centrum pro obrábění dřeva, dřevodesek a lamina 

   Author: Hrouda František; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Pelikán Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cílem práce je seznámení s možnostmi současných dělících CNC center. Na základě těchto informací vytvoření koncepčních návrhů nových dělících center, která budou plně automatizovatelná a konkurenceschopná. Vytvoření modelu ...