Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamický inflační test v viskoelastické trubici 

   Author: Koča Kristian; Supervisor: Hromádka David; Opponent: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   V této práci je prezentováno přibližné řešení pulzujícího toku Newtonské nestlačitelné kapaliny v režimu laminárního proudění. Použitý model vychází ze zjednodušených Navier-Stokessových rovnic. Za jejich pomoci je odvozen ...
  • Stanovení svalových sil horní končetiny 

   Author: Votruba Vojtěch; Supervisor: Vilímek Miloslav; Opponent: Hromádka David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-12)
   Práce se zabývá analýzou průběhu sil ve svalech horní končetiny při flexi a extenzi v loketním kloubu. Experimentální kinematická data byla poskytnuta z literatury. Z kinematických dat byly pomocí inverzní dynamiky a ...