Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočtová analýza kompozitního rámu cyklistického kola 

   Author: Hoyerová Klára; Supervisor: Kulíšek Viktor; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-18)
   V práci je porovnán skořepinový a nosníkový MKP model kompozitního rámu cyklistického kola a posouzen vliv kompozitní skladby jednotlivých členů z hlediska výsledné tuhosti rámu a silového namáhání jednotlivých členů konstrukce.