Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv rychlosti zatěžování na mechanickou odezvu cévní náhrady 

   Author: Herda Martin; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Žitný Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-11)
   Tato bakalářská práce se zabývá cévními náhradami a jejich mechanickou odezvou při zatěžování. Pozornost je soustředěna na analýzu mechanické odezvy kolagenní trubice, jako jedné ze složek cévní náhrady. K analýze je využit ...