Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální stanovení mechanických vlastností vazů 

   Author: Haiblíková Štěpánka; Supervisor: Horák Zdeněk; Opponent: Vilímek Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Bakalářská práce se zabývá experimentálním měřením mechanických vlastností vazů hlezenního kloubu. Zkoumány byly vzorky tří vazů, které byly odebrány během operace. Konkrétně se jednalo o lig. deltoideum, lig. tibiofibulare ...