Now showing items 1-1 of 1

  • Experimentální určení tlakové pevnosti kompozitních trubek 

   Author: Filip Barda; Supervisor: Padovec Zdeněk; Opponent: Zámečníková Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato práce se zabývá experimentálním stanovením meze pevnosti v tlaku kompozitních trubek s uhlíkovou výztuží, zpracováním naměřených dat a porovnáním tří typů uhlíkových výztuží na základě získaných výsledků.