Now showing items 1-1 of 1

  •  Automatizace snímání výrobků z FDM 3D tiskárny 

   Author: Eliška Matásková; Supervisor: Steinbauer Pavel; Opponent: Zavřel Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato práce se zabývá návrhem přípravku pro automatizaci snímání hotových výrobků z FDM 3D tiskárny Original prusa MINI+. Je rozdělena do dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část seznamuje čtenáře s FDM 3D tiskem ...