Now showing items 1-2 of 2

  • Mechanické vyhodnocení vstupů letadla v podmínkách testů letového výzkumu 

   Author: Maštalíř Daniel; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Cwik Andrzej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalarska prace se zabyva tlakomernymi mericimi sondami v leteckych aplikacich. Prvni cast teto prace je zamerena na teorii mereni rychlosti proudeni tekutin metodou mereni tlakovych diferenci. Cilem druhe casti, analyticke, ...
  • Tuhostní a pevnostní analýza nosné konstrukce turbovrtulového motoru 

   Author: Koštel Jakub; Supervisor: Vampola Tomáš; Opponent: Cwik Andrzej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-15)
   Předmětem práce je stručná rešerše uchycení turbovrtulových motorů, tvorba parametrického modelu lože a provedení pevnostní analýzy metodou konečných prvků.