Now showing items 1-1 of 1

  • Vlastnosti odporového tenzometru - experimentální ověření 

   Author: Cedivodová Marie; Supervisor: Řezníček Jan; Opponent: Doubrava Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
   Cílem této práce je porovnat vhodnost užití odporových tenzometrů různých parametrů a vlastností při jednoduchém měření s koncentrací napětí. Součástí práce je vytvoření odpovídajícího modelu v programu Abaqus a porovnání ...