Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv tuhosti dna na namáhání válcové tlakové nádoby 

   Author: Camfrlová Tereza; Supervisor: Horný Lukáš; Opponent: Padovec Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá vlivem tuhosti dna na namáhání válcové tlakové nádoby. V práci jsou odvozeny analytické rovnice vztahující se k danému tématu. Výsledky získané analytickým výpočtem jsou následně porovnány ...