Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh řízení lineární pohybové osy pomocí předefinovaných kinematických trajektorií. 

   Author: Běťák Jaroslav; Supervisor: Nečas Martin; Opponent: Neusser Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-09)
   Cílem práce je vytvoření řídícího programu, který umožnuje definování pohybových trajektorií a následné využití těchto trajektorií při řízení krokového motoru.