Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv scaffoldu z polyesterové pleteniny na mechanické vlastnosti kolagenní cévní náhrady 

   Author: Zbyněk Sobotka; Supervisor: Chlup Hynek; Opponent: Špaček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá cévními protézami s polyesterovým scaffoldem a matricí z kolagenu ze sladkovodních ryb. Pozornost je soustředěna na mechanickou odezvu protéz v závislosti na integraci polyesterové pleteniny, ...