Now showing items 1-5 of 5

  • Měření adheze tenkých vrstev 

   Author: Lucie Šilingová; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Vlčák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá charakterizací vlastností tenkých filmů beta fosforečnanu trivápenatého (β-TCP), titanu a stříbra nanesených na titanový substrát naprašováním pomocí iontového svazku (IBAD). Charakterizace ...
  • Nanoindentace měkkých tkání pánevního dna 

   Author: Kotanová Lucie; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Kytýř Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato bakalářská práce se zabývá měřením mechanických vlastností měkkých tkání pánevního dna pomocí nanoindentačního experimentu. Cílem této práce je stanovit redukovaný modul pružnosti pánevních vazů vhodnou nanoindentační ...
  • Návrh experimentálního postupu pro testování loketních náhrad 

   Author: Škorpil Marek; Supervisor: Kronek Jakub; Opponent: Šepitka Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato bakalářská práce se bude zabývat návrhem testování loketního kloubu. Testovaná loketní náhrada je stísněného typu. Návrh bude zohledňovat zatěžování loketního kloubu během každodenních aktivit u "průměrného" člověka, ...
  • Viskoelastické vlastnosti lidské kolenní chrupavky 

   Author: Vojtěch Černý; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Lukeš Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou viskoelastických vlastností lidské kolenní chrupavky z dat získaných během experimentu provedeného pomocí dynamické nanoindentace. Rešeršní studie charakterizuje strukturu či složení ...
  • Vyšetřování mikromechanických vlastností polyethylenových kloubních náhrad 

   Author: Martin Štěrba; Supervisor: Šepitka Josef; Opponent: Králík Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem této bakalářské práce bylo naměřit a zhodnotit vliv opotřebení na mechanické vlastnosti explantovaného acetabulárního pouzdra kyčelní endoprotézy z UHMWPE pomocí nanoindentačního experimentu.