Now showing items 1-1 of 1

  • Dynamická simulace pohybu kypřícího nástroje v půdě 

   Author: Ilya Chaban; Supervisor: Neusser Zdeněk; Opponent: Čermák Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-16)
   Práce pojednává o simulaci kypřicího nástroje jako soustavu mnohá těles. Součástí práce je rešerše z oblasti simulace soustav mnoha těles a jednotlivých modelu v nichž používaných.