Show simple item record

The current tendency of minimum housing and plastic apartment as an alternative development

dc.contributor.advisorŠenberger Tomáš
dc.contributor.authorSmitka Daniel
dc.date.accessioned2014-07-09T00:05:13Z
dc.date.available2014-07-09T00:05:13Z
dc.date.issued2014-07-09
dc.date.submitted2014-07-09 02:00:05.0
dc.identifier90067247905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/30669
dc.description.abstractTato práce se zabývá popisem a výčtem některých globálních faktorů ovlivňujících problematiku minimálního bydlení a definicemi základních pojmů s touto problematikou související ve světovém měřítku. Zabývá se dvoupokojovým malým bytem a mikrobydlením, tj. bydlení v malém monoprostorovém bytě a základními okolnostmi s tímto souvisejícími. Popisuje způsoby zónování takového půdorysu a návrhové možnosti jeho řešení. Postupně tak dochází k potřebě a definici PLASTICKÉ DISPOSICE MALÉHO BYTU jako alternativě řešící řadu problémů v navrhování a užívání malých bytů.
dc.description.abstractThis work describes a list of some of the global factors affecting the issue of minimum housing and definitions of basic terms with this issue on a global scale. It deals with a small two bedroom apartment and microliving i.e. living in a small monospace apartment and basic circumstances associated with this. Describes methods such zoning plan and design options of its solution. Gradually come to the need for a definition PLASTIC disposition of a small apartment as an alternative to solving many problems in designing a small apartments.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectDomácnost, byt, mikrobydlení, ohebná disposice, zónování, minimální byt, monobyt, plastický byt. Household, apartment, microliving, flexible disposition, zoning, minimun apartment, monospace apartment, plastic apartment.cze
dc.titleSoučasné tendence minimálního bydlení a plastický byt jako vývojová alternativa
dc.titleThe current tendency of minimum housing and plastic apartment as an alternative developmenteng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2014-07-09T00:05:13Z
dc.date.accepted2014-06-11 00:00:00.0
dc.contributor.refereePospíšil Josef
dc.description.departmentkatedra architekturycze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record